how to build your own site

BALKAN MAKİNE KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri talepleri üzerine belirlenmiş, yasaların öngördüğü şartlara uygun ürünleri;

· Zamanında sağlanan, ekonomik ve kaliteli girdileri,
· Bilgi Birikimini,
· Sürekli Geliştirdiği Üretim Proseslerini ve Üretim Teknolojisini,
· Konusunda Uzman ve Seçkin Personelini,
· ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemini
Kullanarak ekonomik, zamanında ve optimum seviyede kaynak kullanarak üretip müşterilerinin hizmetine sunmak yolu ile belirlediği hedeflere ulaşmaktır.
Politikamızı kamu ile paylaşmak, ödünsüz olarak uygulamak ve sürekli geliştirmek kuruluşumuzun temel hedefidir.

VİZYONUMUZ

Başarıları süreklilik arzeden; çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin mutlu olduğu, faaliyet alanında öncülüğü bırakmayan güvenilir bir marka olmak.

MİSYONUMUZ

Faaliyet alanımıza giren konularda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın güvenlik ve kişisel gelişiminin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak...

Mobirise